Klubudstillinger gennem tiderne

10. februar 1918

Udstillingen fandt sted i "Haandværkerforeningen"s Festsal, Randers den  1 0. februar 1918 fra klokken 11- 18. Arrangøren var  Filatelistforenningen ”Skandinavia”. Det var foreningens 5. udstilling.

Den meget unge Randers Filatelistklub, der blev stiftet den 11. november 1917, var medarrangør af denne udstilling, som fulgte samme mønster som de foregående i Filatelistforeningen ”Skandinavia”s  regi.

Oscar Michelsens (Horsens) generalsamling fyldte to lange borde. Hartvigesen deltog med krigsmærker og Funch-Rosenberg, Horsens, og postekspedient Übelshäuser Stahl med Danmarkssamlinger. Postmesteren i Randers v. Holstein havde stillet en mængde frimærker og julemærkeplakater til udstillingens disposition. Konsul Jensen, Randers, kom med lommerne fulde af sjældne konvolutter med italienske og andre fine mærker på.
  

Der var over 400 betalende besøgende og da der var udstedt 300 adgangskort må besøgstallet anses at være i nærheden af 700.

18. marts 1923

Sted: Højskolehotellets Sal

Det var den første registrerede udstilling, som  klubben, der blev stiftet den 11. november 1917, arrangerede. Det var klubbens medlemmer, der udstillede.

9. marts 1924

Sted              : Højskolehotellets Sal

I modsætning til udstillingen året før var medlemmer af andre klubber også indbudt til at udstille. I alt var der 11 udstillere

13. marts 1927

Sted              : Højskolehotellets Sal (Klubben ”Harmoniens” Store Sal)


Der blev udstillet 400 ark. Der blev taget entre til udstillingen, 35 øre for voksne og 25 øre for børn

6. december 1931

Sted              : Højskolehotellet, Randers


Det var den anden klub indenfor ”Danmarks Filatelist-Union”, der afholdt en udstilling, som var åben for alle danske filatelister. Der var afsat 3 sale til udstillingen. Hæderspladsen havde assurandør Lydolff, Randers, fået med sin store samling af gl. tyske stater. Af andre samlinger kan nævnes bogtrykker Ethelbergs dele af en generalsamling, formanden for Randers Filatelisklub Jørgen Bojes Belgisk Congo og  stamhusbesidder Honnens de Lichtenbergs ubrugt Danmark. Der var ca. 500 besøgende på udstillingen.

28. januar 1934

Udstillingen bevirkede en fremgang på 20 procent af medlemstallet. Inspektør Langkjær, Randers, blev tildelt Danmarks Filatelist-Unions ærespræmie. Postbud Elkjær Andersen fik 1. præmie og præmien til juniorerne tilfaldt Chr. Wassmann. Som noget nyt blev publikum bedt om at stemme på de bedste samlinger. Købmand Lange fik præmien i seniorklassen og Tage Stockport i juniorklassen.

Formanden på tidspunktet for udstillingen var Jørgen Boje.

Formanden Jørgen Boye

18. november 1934

Sted              : Højskolehotellet, Randers

Klubbens medlemmer udstillede ca. 15.000 frimærker til en anslået værdi af over 20.000 kr. Kollektivt udstilledes frimærker fra Europa med en samling fra hvert land. Ustillingen blev et tilløbsstykke med knap 1000 gæster. En postillon red 3 gange gennem byen fra udstillingen på Højskolehotellet til postkontoret på banegården. Af udstillerne kan nævnes formanden slagtehusinspektør Langkjær og assurandør Lydolff. Randers Esperantoklub havde fået tildelt en stand. For en pris på 50 øre blev der arrangeret en 30 minutters biltur rundt i byen.

Det officielle stempel blev kun benyttet på udstillingen. Datoen ”24.11.1935” i midten er omkranset af ”RANDERS / FRIMÆRKEUDSTILLINGEN ”. Ca. 5.000 breve blev afstemplet på udstillingen.

Dette privatfremstillede stempel i blåt, der viser en postrytter, blev anvendt som sidestempel.

Motivet og teksten er den samme på det private stempel. Postkortet måler 9,3 x 14 cm.

Fotograf Christensen, Torvegade Randers, tog dette billede efter at udstillingen var lukket. Billedet blev anvendt på et postkort, som kunne erhverves, frankeres og afstemples med det officielle udstillingsstempel for en pris af 50 øre. Til venstre ses postrytteren, fhv. regimentsmusiker, cigarhandler Thygesen, Randers, og til højre postbud Elkjær Andersen. Postkortet måler 8,7 x 13,7

Læg mærke til den brugervenlige opsætning. Det er ikke nødvendigt at strække hals eller medtage en skammel for at læse de øverste plancher.

27.- 29. marts 1937 ”MO-FI”

Lige som i dag var der dengang fokus på, hvordan man tiltrak og fastholdt juniorerne, således at filatelien i fremtiden kunne sikres. Danmarks Frimærke-Union besluttede at afholde den første landsjuniorudstilling i forbindelse med Randers Filatelistklubs udstilling ”MO-FI” (Moderne Filateli). Juniorsamlingerne blev fundet ved en landskonkurrence under mottoet: ”Hvem kan i indeværende sæson opsætte Danmarks smukkeste juniorsamling”. Præmietagerne for juniorer over 14 år var Bjarke Fog, København, E. Carstensen, Horsens og Thorkild Pedersen, Randers og for juniorer under 14 år Hans Peter Jørgensen, Odense, Thorlai Jensen, Fredericia, Preben Rasmussen, Randers og Oluf Rasmussen, Vejle.

Bjarke Fog havde sammen med sin bror sejlet fra København til Århus og derefter cyklet til Randers. Den store sal indeholdt en kollektiv generalsamling med ca. 2000 plancher.  Hver anden time blev der over et højtaleranlæg udsendt korte foredrag. Post- og Telegrafmuseet udstillede 20 blokken af 2 R.B.S.

Jørgen Boye stod for det eksotiske indslag, da han udstillede sin Congo samling sammen med bl.a. leopardskind og stødtænder fra elefanter fra sine safarier i Afrika. Klubben havde til udstillingen fået lavet nogle udstillingsmærker ved at et tiltryk i arkranden på 5 øres og 10 øres frimærkerne fra Reformationsserien. Der fremkom en del kritik af, at frimærkeklubberne fremstillede særlige udstillingsmærker, da de ikke havde filatelistisk værdi, men kun blev lavet af økonomiske grunde. Formanden for Randers Filatelistklub, L.V. Sørensen påpegede, at klubben havde set sig nødsaget til at fremstille MO-FI mærkerne, da klubben som forudset ikke havde fået tildelt et særstempel til udstillingen. Hele 1500 fandt vej til udstillingen, som fik et lille overskud.

Udstillingssalen

Ud over Nils Ebbesen indeholder stemplet teksten: ”UDSTLLINGEN / MO-FI / 27 - 29 MARTS 1937 / MODERNE FILATELI / RANDERS”.

Tiltryk Tiltrykket i arkranden viser Niels Ebbesen i rød farve og teksten ”MO–FI / Randers / Paasken 1937” i grøn farve. Tiltrykket findes både på den øvre og den nedre arkrand på 5 og 10 øres mærkerne i Reformationsserien (AFA 229 og 231). Der blev udleveret et sæt sammen med køb af partoutkort. Oplaget er på 2200 sæt. På diplomet, der blev udleveret til udstillerne, er tiltrykket anvendt på 30 øres frimærket med Ribe Domkirke (AFA 233). Tiltrykket er også registreret som sorttryk, som dobbelttryk og som omvendt tryk.

Diplomet, der blev udleveret til udstillerne, er tiltrykket anvendt på 30 øres frimærket med Ribe Domkirke (AFA 233).

Prøvetryk af tiltryk på AFA 196

Prøvetryk af tiltryk på AFA 233

Prøvetryk af tiltryk på Dybbøl blokken

Kataloget er på 10 sider. Det indeholder en udstillerliste, en auktionsliste og en omtale af Randers, Kronjydernes by.

14. november 1937

3 medlemmer kunne fejre 20 års jubilæum sammen med klubben, formanden L.V. Sørensen, bogtrykker T. Ethelberg og købmand C. Lange.. Klubben kunne tælle 96 senior og 26 junior medlemmer. Klubben fik fremstillet et særtryk af klubbens blad indtil 1919 ”Frimærke-Bladet” fra oktober 1917 med indbydelse til stiftelsen af klubben og endvidere et aftryk af referatet fra det første møde. Der blev foranstaltet en konkurrence blandt juniorerne om den bedste opsætning.


Det kostede 50 øre at komme ind til udstillingen.Et udkast til julemærkekonkurrencen i 1936 var gengivet på entrébilletten sammen med en nummereret stemmeseddel til stiftelsesfesten. Udkastet var tegnet af Georg Nielsen, som var medlem af Randers Filatelistklub.

Entrébillet med udkast til et julemærke af Georg Nieslen fra klubben

Programmet måler 93 x 137 mm. Udkastet blev også trykt på programmet.

5. marts 1939 Frimærkets Dag

På ”Fédération Internationale de Philatéli”s kongres i Luxemburg den 29. august 1936 besluttedes det at opfordre medlemslandene til hvert år at afholde en ”Frimærkets Dag”. Året før, den 1. december 1935, havde Østrig gennemført sådan en dag. Formålet med ”Frimærkets Dag” var  ifølge den tyske forslagsstiller major Hans von Rudolph at skabe en fællesskabsfølelse, vække og pleje samhørighedens ånd og filatelisternes kammeratskab. Tyskland arrangerede sin første ”Frimærkets Dag” søndag den 7. januar 1937 til minde om Heinrich von Stephan, som var født på denne dag og som var stifter af Verdenspostforeningen (U.P.U.).  Danmarks Filatelist-Union tilsluttede sig ideen i begyndelsen af 1939 og fastsatte dagen til den 5. marts. Unionen fokuserede på at ”Frimærkes Dag” skulle bruges til at gøre propaganda for filatelien ved udstillinger og møder og ved at sende hilsener til samlervenner i ind- og udland. Til sidstnævnte formål lod unionen fremstille kort og konvolutter, som kunne erhverves for 5 koner pr. 100 stk. Kort og konvolut er tegnet af Karlo Lindskog og trykt af Axel Eisby, begge fra Odense. På trods af den korte forberedelsestid deltog mange klubber i arrangementer. Som resultat kom der ca. 100 nye medlemmer til klubberne.

Randers Filatelistklub holdt en udstilling på ”Nørreriis”, som resulterede i flere nye medlemmer.

Motivet fra udstillingen i 1935 blev genbrugt til dette mærkat.

2. marts 1941 Frimærkets Dag

Dagen blev markeret med en sammenkomst i ”Håndværkerforeningen”s lille sal. Der var mulighed for at købe og bytte frimærker hos de indbudte frimærkehandlere. Cand. jur. Hans Petersen holdt foredrag om ”Fremtidens Frimærkesamling”. Klubben havde ladet fremstille en speciel erindringskonvolut.

Erindringskonvolout for FRimærkets Dag 1941

1. marts 1942 Frimærkets Dag

Klubben lod fremstille en konvolut til ”Frimærkets Dag”. På konvolutten står der: ”og saa mødes vi i September til Landsudstilling og Landsjuniorkonkurrence”. Sådan skulle det ikke gå. Mere herom senere.

Juniorsamlingerne, der i sin tid blev præmieret på ”NEPA” udstillingen i Horsens i 1936,

blev fremlagt.


Særkonvolut for Frimærkets Dag. Reklame for den planlagte udstilling i september 1942

5. september 1942 "MO-FiI-TO"

MO-FI-TO står for moderne filateli nummer to. Den første udstilling med temaet ”moderne filateli” var klubbens udstilling i 1937. Klubben havde planlagt en udstilling på "Jylland" inden for følgende afdelinger:
1. Landsudstilling

2. En kollektiv Randers-udstilling

3. En landskonkurrence for juniorer

4. Specialudstilling

5. Postmuseets udstilling

I juli meddelte klubben, at den aflyste udstillingen på grund af de vanskelige forhold, bl.a. rejsevanskelighederne.

Mærkat for den aflyste udstilling. Det måler 4,4 cm i diameter.

28. februar 1943

Sted              : Højskolehotellet

Det var med kort varsel, at klubben bestemte at den ville afholde en propagandaudstilling med ikke tidligere udstillet materiale.  Folk strømmede til i de 4 timer, udstillingen havde åbent. Dr.Vogels Danmarkssamling, sognefoged Jensens berømte brev med 30 stk. 48 Skilling og fotograf Christensens samling sørgemærker blev fremhævet.

 
Der blev fremstillet et katalog

6.- 7. september 1947

Sted              : Forsamlingsbygningen ”Jylland”, Hospitalsgade, Randers


Anledningen var klubbens 30 års jubilæum og Danmarks Filatelist Unions 18. Filatelistdag. Protekto var postmester Kaj Larsen


Der blev udstillet samlinger af klubbens seniorer og juniorer på 3-4000 plancher. På udstillingens to dage kom der ca. gæster. Særkonvolut, særkort og katalog blev udsolgt inden udstillingen lukkede.

Klubben fremstillede et katalog på 8 sider.

Klubben havde lagt et socialt program for byens gæster med udflugter til Fladbro, Hvidsten Kro og Mariager, med spisning og dans.

Entreen var 1,50 krone for voksne og 1 krone for børn.

I cirklen på det officielle stempel står der; ”RANDERS / 19. FILATELISTDAG” og i midten datoen. Stemplet blev anvendt på begge udstillingsdage med hver sin dato.

Motivet på særkonvolutten er Randers byvåben og et Dannebrog. Prisen for særkonvolutten var 25 øre pr. stk. Den måler 16,5 x 12,2 cm. Der blev også udgivet et særkort med samme motiv. Kortet måler 16,1 x 12,2 cm.

13. november 1950 Frimærket Dag

Klubbens seniorer og juniorer fremlagde - uden bedømmelse - dele af deres samlinger. Der sås bl.a. en Røde Kors samling fra hele verden.  Udstillingen gav 15 nye medlemmer.

29. april 1951

lubben holdt en propagandaudstilling på "Højskolehotellet", Randers i 100-året for Danmarks første frimærke.

30. - 31. august 1952

Klubben fejrede sit 35 års jubilæum og Randers bys 650 års jubilæum med en udstilling i Forsamlingsbygningen ”Jylland”, Vestergrave 2, Randers. Klubben stod også som arrangør af  D.F.U.’s 23 Filatelistdag.


Postmuseet viste samlinger fra Argentina, Brasilien, Mauritius, Mexico og Siam (Thailand). Unionsformanden havde medbragt den samling med klassiske breve, som havde opnået sølvmedalje ved ”CENTIDAN” året før. Klubbens medlemmer stod for resten af eksponaterne. Blandt seniorerne kan nævnes:

- C. Foverskov med Malta, Gibraltar og Irland
- V. Ethelberg med Schweiz og danske bypostmærker

- C. Henriksen med Østrig
- Poul Kastrup med Tyskland
- H.P. Langkjær med Skandinavien
- A. Nygaard med Belgien
- Karl Petersen med Ecuador, Mexico, Persien (Iran), franske kolonier m.m.
- Alf Sørensen med Frankrig (1 og 3 franc), katapultflyvninger, Estland og Letland
- C. Vogel med Danmark specialsamling 1851-1875 og Færø-provisorier

Der var også udstillinger af de juniorerne, der havde gjort sig bemærket på udstillingen i Skive tidligere på året. Det drejede sig om Leif Grundtvig, Ejnar Ginnesgaard, Bent Nielsen og Preben Nygaard.

Klubben havde ikke råd til at leje de såkaldte Ringsted-rammer, men måtte selv lave sine egne rammer. Den nederste halvdel af rammerne var beskyttet af vinduesglas, mens den øverste del var dækket af cellofan, hvad der ikke var så heldigt.

På filatelistdagen, den 23. august, var der en D.F.U. auktion.

En gammel postdiligence, forspændt Jørgen Bojes berømte ungarske ”tigerheste”, kørte gennem byens gader. På bukken sad en postillon og en kusk i uniformer fra 1800-tallet. Postorkesteret spillede også for at festliggøre filatelistdagene.

Klubben havde fået tildelt et officielt særstempel med teksten ”R F K / 31-8-52 / 35 ÅR” og i cirklen ”RANDERS / 23. FILATELISTDAG”. Stemplet blev kun anvendt den 31. august 1952.

På konvolutten er vist Randers Byvåben og teksten ” Randers Byjubilæum – 650 Aar / Randers Filatelistklubs / Jubilæumsudstilling 1917 – 1952 / D.F.U.’s / 23. Filatelistdag d. 31. Aug. 1951”. Prisen for konvolutten var 35 øre.

10. november 1957 Frimærkets Dag

Randers Filatelistklub, der den 11. november 1957 kunne fejre sit 40 jubilæum, fik overdraget arrangementet af Frimærkets Dag 1957. Klubben afholdt en udstilling på Højskolehotellet. Af de udstillede samlinger kan nævnes førsteudgaver Østrig, Danmark brugt og ubrugt, Danmark med varianter, Norge, Tyskland og U.S.A.  Særlig opmærksomhed vakte en samling fra Belgisk Congo, der var suppleret med udskårne elefanttænder, spyd, dolke m.m. fra landet ved Jørgen Boje, Randers, og et H.C. Andersen brev med blandet frankatur til Frankrig (vurderet til 5.000 kroner) ved bogtrykker Møller fra Hobro.

Det officielle særstempel har i midten ”10. NOVEMBER”, en gengivelse af Randers byvåben og ”RANDERS FILATELISTKLUB” og i randen ”RANDERS / 1917 / FRIMÆRKETS DAG / 1957”.

Særkonvolutten, der kostede 35 øre, viser D.F.U.’s bomærke og en tegning af Niels Ebbesen. Oplaget er på 3.000 stk.

2.- 3. september 1967 Jubilæumsudstilling

Klubben fejrede sit 50 års jubilæum ved en udstilling i Forsamlingsbygningen ”Jylland i Randers.

Forbundet holdt sin 38. filatelistdag  i forbindelse med udstillingen.

Der var udstillet ca. 2.000 plancher. Klubben havde inviteret de nordjyske klubbers medlemmer til at udstille. Randers bys ærespræmie gik til Knud Juhl, Aarhus. Erik Vestervang fra Ringkøbing modtog Danmarks Filatelist-Unions ærespræmie og Bent Nygaard fra Randers frimærkehandler Aage Lydolffs ærespræmie. Randers Filatelistklubs vandrepokal blev givet til Viktor Rasmussen fra Randers.

Der var vagtskifte på formandsposten for unionen, idet handelshøjskoleforstander Ejnar C. Hansen, Aalborg, efter 15 år på posten blev afløst af vand- og gasmester A. Dahl, Svendborg.

Mellem 500 og 600 gæster besøgte udstillingen.

En gengivelse af statuen med Niels Ebbesen ses i midten af det officielle stempel omgivet af datoen og ”1967”. I randen står der ”1917 / RANDERS / 1967 / 38. FILATELISTDAG /JUBILÆUMS-UDSTILLING”. Stempet blev anvendt på begge udstillingsdage med hver sin dato.

Motivet på udstillingskonvolutten er et relief, der kan ses på Nils Ebbesens statuen på Rådhustorvet i Randers. Prisen for konvolutten var 50 øre plus porto. På en indlagt nummereret lodseddel kunne man vinde et AFA Europa-katalog 1968.

Kataloget, der er på 20 sider, kostede 2 kroner. Det indeholder en udstillerliste, ”Udpluk fra Randers Filatelistklubs protokoller, ”List posthistorie fra Randers” og en prisliste over nummerstempler på øre-udgaven 1975.

9. november 1969 Frimærkets Dag

Randers Filatelistklub fik tildelt arrangementet i anledning af 30 års jubilæet for ”Frimærkets Dag”.  Klubben afholdt en udstilling i ”Håndværkerforeningen” i Randers den 9. november 1969. Det var fortrinsvis klubbens seniorer og juniorer, der udstillede deres samlinger på ca. 1.000 plancher. Der blev dog også plads til enkelte udenbys samlinger. Der blev vist frimærker fra de fleste europæiske lande samt motivsamlinger.

I midten af det officielle særstempel læses ”30 ÅR / 9.11. 1969-1939” og i randen ”RANDERS / FRIMÆRKETS DAG”

Prisen for konvolutten var den ønskede frankering plus 50 øre for kuverten og 30 øre for adressering og ekspedition. Hvis man ønskede kuverten frankereret med den lumogene udgave af ”Frimærkets Dags” frimærke fra 1964 kostede det 2 kroner. Folk blev opfordret til at benytte blokbogstaver eller maskine ved bestillingerne. Oplaget er på 6.000 stk.

Randers Postkontor 300 år.

Sted              : Randers Postkontor og Kulturhuset, Randers.

Tidsrum         : 31. marts 1974.

Arrangør       : Randers Postkontor og Randers Filatelistklub.

Anledning     : Randers Postkontors 300 års jubilæum.

Blot 50 år efter at Christian IV etablerede et postvæsen, åbnedes der et postkontor i Randers. På selve dagen var der et historisk optog med hestetrukken postdiligence og postryttere. På Kulturhuset var der udstilling af historiske genstande og en frimærkeudstilling, arrangeret af Randers Filatelistklub. Det var klubbens medlemmer, der udstillede. Postmuseet bidrog med en samling, der viste hvordan balletfrimærket fra 1959 blev til lige fra kunstnerens råskitser til den færdige tegning.
På udstillingen kunne man købe frimærker i færdigpakkede serier. Her kan nævnes Dansk bygningsserie, Dansk skibsfart, sport, ”Regentserien”, en særlig serie med kendte personer og danske særfrimærker. Det var også muligt at købe grønlandske frimærker.

Det officielle særstempel har i midten en tegning af Randers Rådhus omgvet af ”31.3.” og ”1974”. I randen ses ”RANDERS POSTKONTORET 300 ÅR”.

Motivet på konvolutten er indgangspartiet til Randers Postkontor med adressen Nørregade 1. Konvolutten var til salg på udstillingen og på postkontoret. Ved fremsendelse af konvolutten var prisen 1,50 krone. De blev frankeret med frimærket, der var udgivet i anledning af Vanførefondens 100 års jubilæum (70 øre plus 10 øre).

Jubilæumsskrift.

Jubilæumsskriftet, der er på 20 sider, fortæller om Randers Postkontors historie gennem tiderne. Den første postmester var Christian Pipper, der fik bestalling den 31. marts 1674. Der er en omtale af postkontorets skiftende beliggenhed i byen, ligesom et særligt afsnit omhandler den daværende telegrafstation. I 1893 lå posthuset i et baghus i Provstegade. Randers Venstreblad skriver den 1. november 1893 bl.a.: ”Når en fremmed kommer her til byen og er så heldig at finde posthuset, så undrer de sig såre over dette stykke middelalder, som her åbenbarer sig. Ad en hønsestige entrer man op i et lille snavset og om aftenen bælgmørkt forværelse, hvis eneste møblement er en overordentlig tarvelig, blæk bestænkt pult, som man vogter sig for at komme i berøring med, hvis man ikke er absolut nødt dertil. Inden for ligger et større rum, der har megen lighed med en lade. Møblerne i dette rum stammer rimeligvis fra tiden før syndfloden o.s.v.”.

Jubilæumsskriftet har et afsnit om de enkelte postmestre ved Randers Postkontor gennem tiderne og afsnit om personalet omkring 1870 og i dag. Et afsnit beskriver postbefordringer og postomdelinger fra begyndelsen til 1908. Der er et afsnit om Randers Bypost, der eksisterede fra 1885 til 1890.

Julemærkeudstilling i Randers

Sted            : Helligåndshuset, Randers.

Tidsrum        : 13. – 15. december 1974.

Arrangør       : Randers Filatelistklub, Randers Postkontor og Houmedens Gadeforening.

Anledning     : Julemærkets 70 års jubilæum.

Frimærkeklubbens medlemmer udstillede julemærker fra alle de skandinaviske lande og velgørenhedsmærker fra Aalborg, Odder og Sydslesvig. Randers Postkontor solgte alle julemærker fra 1943 til 1974 med undtagelse af 1945, 1955, 1959 og de overtrykte mærker fra 1953, der blev overtrykt med 1959, da 1959 blev udsolgt. Gadeforeningen fejlrede posten 350 års jubilæum og Randers Postkontors 300 års jubilæum ved at udsmykke gaden og vinduerne med julemærker.  Postmester Killian åbnede udstillingen.

Særkonvolut - Jule- og frimærkeudstilling i Randers 1975.

Jule- og frimærkeudstilling i Randers.

Sted            : Helligåndshuset, Randers.

Tidsrum

: 28.- 30. nvomber 1975

Arrangør       : Randers Filatelistklub, Randers Postkontor.

Anledning     : Propaganda

Klubben kombinerede en byttedag med en jule- og frimærkeudstilling. Der var salg af danske frimærker, fordelt i 17 serier, og af ældre udgaver af julemærkerne. Udstillingen blev besøgt af 4.000 gæster og gav et overskud på 3.400 kroner.

Randers Filatelistklub lod fremstille en konvolut, (se ovenfor) som har en tegning af fra H. C. Andersens eventyr ”Klods Hans” som motiv. Prisen for konvolutten var 4 kroner. Den er frankeret med de tre H. C. Andersen frimærker, der blev udgivet i anledning af hundredeåret for digterens død og et årets julemærker. Frimærkerne er annulleret med Randers Postkontors stempel. Konvolutten er kun set afstemplet den 30. november 1975.

Julemærkeudstilling i Randers.

Sted            : Helligåndshuset, Randers.

Tidsrum

: 26.- 28. nvomber 1976

Arrangør       : Randers Filatelistklub, Randers Postkontor.

Anledning     : Julemærkeudstilling

Krogh, Eskildsen og Ethelberg fra klubben udstillede. Især julemærker, der fortale om Jesus liv havde publikums interesse. Postvæsenet havde et godt salg af jule- og frimærker. Genoptrykkene af de gamle julemærkeark blev solgt i et antal af 150 ark. Grønlandske julemærke fra 1975 og 1976 blev udsolgt. Der var også et godt salg – 300 ark – af ældre danske julemærker. Om søndagen var der byttedag. Udstillingen var godt besøgt, hele 3.000 gæster.