Plan for klubmøder

Klubmøde

Møderne afholdes i Kongressalen, Fritidscentret, Vestergade 15, Randers


Normalt følges denne plan til klubmøderne:


Kl. 19.00:       Dørene åbnes
Kl. 19.30:       Generel orientering og udtrækning af mødepræmie(r)
Kl. 19.40:       Ordet er frit
Kl. 19.45:       Aftenens programpunkt
Kl. 20.15:       Eftersyn af auktionsmateriale + alm. klubaktiviteter
Kl. 21.00:       Auktion
Kl. 21.15:       Kaffe / te m. brød + lotteri (2 kr. pr. lod)
Kl. 22.15:       Oprydningen påbegyndes


Lånte bøger, kataloger m.v. skal afleveres inden klokken 19.30. Udlevering af bøger, kataloger m.v. sker efter klokken 21.30!

Kaffe / te med brød er gratis.

Prisen for øl og sodavnd ved klubmøder:
En øl koster 12 kroner og en sodavand 10 kroner

Lotafgift ved salg på klubauktion:
Afgiften, som betales af sælgeren, udgør 10% af salgsprisen.
Der må indleveres maks. 5 LOT per fremmødt medlem.


Pris for lodder til amerikansk lotteri på klubmøder:
Prisen pr. lod er 2 kroner. Pengene går til indkøb af kaffe, franskbrød og ost

Der må ikke ryges i bygningen