Velkommen til Randers Filatelistklubs hjemmeside

Indkaldelse til generalforsamling

Tirsdag 12. Oktober afholdes der generalforsamling i Kongressalen Fritidscentret, Vestergade 15, 8900 Randers

Dagsordenen ser ifølge klubbens vedtægter således ud:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning om aktiviteter i det forløbne år
3. Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
4. Fastlæggelse af kontingent
5. Valg af formand for 1 år
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode.     I ulige årstal vælges 3 medlemmer - i lige årstal væges 2 medlemmer
7. Valg af 2 suppleanter for 1 år
8. Valg af 2 revisorer for 1 år
9. Valg af revisorsuppleant for 1 år
10. Forslag fra bestyrelsen
11. Forslag fra medlemmer
12. EventueltKlubmøderne genoptages 31. august 2021

Se program her 


Randers Samlermesse

Fritidscentret Randers
Søndag d. 17. oktober - 10:00 til 15:00


Hvad enten du samler på postkort, mønter, ølbrikker, posthistorie eller pengesedler har du mulighed for at finde lige det du står og mangler i din samling. Her kan du købe både enkelt emner eller hele samlinger.

Kom og gør et røverkøb og giv dagen DIT helt egen præg. Der kan under messen købes sodavand, øl, kaffe, the, kage og franskbrød med pålæg og ost til rimelige priser.

Vi håber at se dig på samlermessen. Der er naturligvis gratis entre, ligesom der er gode og gratis parkeringsmuligheder.

Vi vil selvfølgelig overholde de til en hver tid gældende COVID anbefalinger og restriktioner.

Der forefindes håndsprit på alle stande og mundbind på klubbens stand