Forårssæsonen 2021

Tirsdag d. 19. januar
Besøg af Sct. Georgs gilderne. Tusinde af frimærker på bordene.
Auktion: Medlemmer og klub

Tirsdag d. 2. februar
Foredrag
Auktion: Medlemmer og klub

Søndag d. 14. februar
Samlermesse i Fritidscentret Randers 10:00 til 15:00

Tirsdag d. 16. februar
Alternativ placering samt auktion.
Auktion: Medlemmer og klub

Tirsdag d. 2. marts
Klubauktion med 50 lots a' 50 kr. i opråb.

Tirsdag d. 16. marts
Rodekasse auktion med materiale fra klubben og medlemmerne.

Tirsdag d. 30. marts
5 salgsborde stilles til rådighed for medlemmerne (først til mølle)
Auktion: Medlemmer og klub

Tirsdag d. 13. april
Generalforsamling
Dagsordenen ser ifølge klubbens vedtægter således ud:
1.     Valg af dirigent
2.     Formandens beretning om aktiviteter i det forløbne år
3.     Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
4.     Fastlæggelse af kontingent
5.     Valg af formand for 1 år
6.     Valg af bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode. I ulige årstal vælges     3 medlemmer - i lige årstal væges 2 medlemmer
7.     Valg af 2 suppleanter for 1 år
8.     Valg af 2 revisorer for 1 år
9.     Valg af revisorsuppleant for 1 år
10. Forslag fra bestyrelsen
11. Forslag fra medlemmer
12. Eventuelt
Auktion: Medlemmer og klub (hvis vi der er tid)

Tirsdag d. 27. april
Foredrag
Auktion: Medlemmer og klub

Tirsdag d. 11. maj
Almindeligt klubmøde med frimærkequiz
Auktion: Medlemmer og klub