Efterårssæsonen 2019

Forårsprogram 2020 i Randers Filatelistklub

Tirsdag 14. januar:
Vi starter op med et almindeligt klubmøde og bytteaften.
Auktion medlemmer og klubbens materiale.

Tirsdag 28. januar:
Sct. Georgs Gilderne kommer forbi med tusindvis af frimærker, du kan vælge og vrage mellem disse kvit og frit.
Auktion medlemmer og klubbens materiale.

Tirsdag 11. februar:
Foredrag: Søren Chr. Jensen "Frimærkernes første tid" Om de første frimærkelande og deres frimærker
Auktion medlemmer og klubbens materiale.

Tirsdag 25. februar:
På dette møde prøver vi med alternativ placering af medlemmer.
Auktion medlemmer og klubbens materiale.

Tirsdag 10. marts:
Auktion med 50 lot alle med en opråbspris på 50 kr. Gæt aftenens omsætning og vind en præmie.
Auktion kun klubbens materiale.

Søndag 22. marts:
Samlermesse i Fritidscentret Vestergade 15, 8900 Randers i tidsrummet kl. 10.00- 15.00

AFLYST  Tirsdag 24. marts:  AFLYST
Vi stiller på dette møde 5 salgsborde til rådighed for 5 medlemmer. Vi kører efter først til mølle princippet.
Der vil ikke blive afholdt auktion på dette møde.
Anmodning om at få et salgsbord sendes til ranfil@randersfilatelistklub senest 15. marts.

AFLYST  Tirsdag 7. april:   AFLYST
Generalforsamling. Dagsordenen ser ifølge klubbens vedtægter således ud:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning om aktiviteter i det forløbne år
3. Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
4. Fastlæggelse af kontingent
5. Valg af formand for 1 år
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode. I ulige årstal vælges 3 medlemmer - i lige årstal væges 2 medlemmer
7. Valg af 2 suppleanter for 1 år
8. Valg af 2 revisorer for 1 år
9. Valg af revisorsuppleant for 1 år
10. Forslag fra bestyrelsen
11. Forslag fra medlemmer
12. Eventuelt

Auktion for medlemmer og klubbens materiale.

Tirsdag 21. april:
Foredrag: Hans Schønning ”Postvæsenets slagskontor for frimærkesamlere”
Auktion for medlemmer og klubbens materiale.

Tirsdag 5. maj:
Vi ønsker hinanden god sommer med et almindeligt klubmøde garneret med den populære frimærkequiz.
Auktion for medlemmer og klubbens materiale.

Vi ses efter sommerferien tirsdag den 25. august 2020.