Forårssæsonen 2017

Program for Forårssæsonen 2018

 
   
Tirsdag den 2. Januar  
Vi starter op med et almindeligt klubmøde og bytteaften samt orientering om RAFI100
Auktion: Medlemmer og klubbens materiale
 
   
Tirsdag den 16. Januar  
Sct. Georgs Gilderne kommer forbi med tusindvis af frimærker, du kan vrage og vælge imellem disse kvit og frit. Den eneste betaling, de får herfor, er indtægterne fra det amerikanske lotteri. Husk derfor at købe et par ekstra lodder
Auktion: Medlemmer og klubbens materiale.
 
   
Tirsdag den 30. Januar  
Foredrag "One cent magenta" af Søren Chr. Jensen. Verdens dyreste frimærke 55 mill. Kr. En legendarisk filatelistisk sjældenhed af højeste karat og med en særdeles spændende historie.
Auktion: Medlemmer og klubbens materiale
 
   
Søndag den 11. Februar  
Samlermesse i Fritidscentret. Efter nøje overvejelser og evaluering af de seneste auktioner afholdt i forbindelse med vores byttedage og samlermesser har bestyrelsen besluttet IKKE at afholde auktion 11. februar 2017.  
   
Tirsdag den 13. Februar  
På dette møde prøver vi med alternativ placering af medlemmer
Auktion: Medlemmer og klubbens materiale
 
   
Tirsdag den 27. Februar  
Auktion med 50 lot alle med en opråbspris på 50,- Kr. Gæt aftenens omsætningen og vind en præmie.
Auktion: Kun klubbens materiale
 
   
Tirsdag den 13. Marts  
Foredrag:
Auktion: Medlemmer og klubbens materiale
 
   
Tirsdag den 27. Marts  
Vi stiller på dette møde 5 salgsborde til rådighed for 5 medlemmer. Vi kører efter først til mølle princippet. Skulle der være medlemmer, som ikke får bord, vil disse være øverst på listen til næste gang. Anmodning om at få et salgsbord sendes til ranfil@randersfilatelistklub.dk senest 25. marts.
Der vil ikke blive afholdt auktion på dette møde
 
 
Tirsdag den 10. April  
Generalforsamling: Dagsordenen ser ifølge klubbens vedtægter sådan ud:
1) Valg af dirigent
2) Formandens beretning om aktiviteter i det forløbne år
3) Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
4) Fastlæggelse af kontingent.
5) Valg af formand for 1 år
6) Valg af bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode. I ulige årstal vælges 3 medlemmer – i lige årstal vælges 2 medlemmer.
7) Valg af 2 suppleanter for 1 år
8) Valg af 2 revisorer for 1 år
9) Valg af revisorsuppleant for 1 år
10) Forslag fra bestyrelsen
11) Forslag fra medlemmer
12) Eventuelt

Auktion: Medlemmer og klubbens materiale
 
   
Tirsdag den 24. April  
Foredrag:  
   
Tirsdag den 8. Maj  
Vi ønsker hinanden god sommer med et almindeligt møde garneret med den populære frimærkequiz
Auktion: Medlemmer og klubbens materiale
 
   
Vi ses i efter sommerferien tirsdag den 28. August 2017