Efterårssæsonen 2021

Tirsdag d. 31. august
Almideligt klubmøde
Auktion: Medlemmer og klub

Tirsdag d. 14. september
Almindeligt klubmøde samt indlæg fra medlemmer om en frimærkehistorie
Auktion: Medlemmer og klub

Tirsdag d. 28. september
Alternativ placering samt auktion.
Auktion: Medlemmer og klub

Tirsdag d. 12. oktober
Generalforsamling.

1.    Valg af dirigent
2.    Formandens beretning om aktiviteter i det forløbne år
3.    Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
4.    Fastlæggelse af kontingent
5.    Valg af formand for 1 år
6.    Valg af bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode. I ulige årstal vælges 3 medlemmer - i lige årstal væges 2 medlemmer
7.    Valg af 2 suppleanter for 1 år
8.    Valg af 2 revisorer for 1 år
9.    Valg af revisorsuppleant for 1 år
10.    Forslag fra bestyrelsen
11.    Forslag fra medlemmer
12.    Eventuelt

Auktion: klub

Søndag d. 17. oktober
Samlermesse i Fritidscentret Randers 10:00 til 15:00

Tirsdag d. 26. oktober
Foredrag: TBA.
Auktion: Medlemmer og klub

Tirsdag d. 9. november
5 salgsborde stilles til rådighed for medlemmerne (først til mølle) 
Der ingen auktion på dette møde 

Tirsdag d. 16. november
Stiftelesesfest
Auktion: Klub

Tirsdag d. 23. november
Foredrag: TBA.
Auktion: Medlemmer og klub

Tirsdag d. 7. december
Juleafslutning og julebanko
Der ingen auktion på dette møde

Tirsdag d. 21. december
Almindeligt klubmøde med julequiz
Auktion: Medlemmer og klub