Efterårssæsonen 2020

Tirsdag d. 25. august
Almindeligt klubmøde.
Auktion: Medlemmer og klub

Tirsdag d. 8. september
Almindeligt klubmøde samt indlæg fra medlemmer om en frimærkehistorie
Auktion: Medlemmer og klub

Tirsdag d. 22. september
Almindeligt klubmøde
Auktion: Medlemmer og klub

Søndag d. 4. oktober
Samlermesse i Fritidscentret Randers 10:00 til 15:00

Tirsdag d. 6. oktober
Generalforsamling
Dagsordenen ser ifølge klubbens vedtægter således ud:
1.     Valg af dirigent
2.     Formandens beretning om aktiviteter i det forløbne år
3.     Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
4.     Fastlæggelse af kontingent
5.     Valg af formand for 1 år
6.     Valg af bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode. I ulige årstal vælges     3 medlemmer - i lige årstal væges 2 medlemmer
7.     Valg af 2 suppleanter for 1 år
8.     Valg af 2 revisorer for 1 år
9.     Valg af revisorsuppleant for 1 år
10. Forslag fra bestyrelsen
11. Forslag fra medlemmer
12. EventueltAuktion: Medlemmer og klub (hvis vi der er tid)

Tirsdag d. 20. oktober
Foredrag af Hans Schønning "Postvæsenets salgskontor for frimærkesamlere”
Auktion: Medlemmer og klub

Tirsdag d. 3. november
5 salgsborde stilles til rådighed for medlemmerne (først til mølle)
Der ingen auktion på dette møde

Tirsdag d. 10. november
Stiftelsesfest hos Anne Marie fra kl 19:00
Menuen er som altid: GULE ÆRTER eller DANSK BØF.
Prisen er 100 kr. pr. klubmedlem og 200 kr. pr. Ledsager
Auktion: Kun klubbens materiale

Tirsdag d. 17. november
Foredrag af Søren Chr. Jensen "Frimærkernes første tid" del 2. Resten af Europa - mere specielle lande og afsluttet med lande og stater rundt i verden.
Auktion: Medlemmer og klub

Tirsdag d. 1. december
Årets juleafslutning med banko, knas og spas

Tirsdag d. 15. december
Almindeligt klubmøde med julequiz
Auktion: Medlemmer og klub

Første mødedag i 2021 er tirsdag den 5. Januar.