Forårssæsonen 2017

Program for forårssæsonen 2019

 
   
Tirsdag den 15. januar
Vi starter op med et almindeligt klubmøde og bytteaften
Auktion: Medlemmer og klubbens materiale.

Tirsdag den 29. januar
Sct. Georgs Gilderne kommer endnu engang forbi med tusindvis af frimærker som du kan vælge og vrage imellem kvit og frit. Huske at købe godt ind af lotterilodderne denne aften.
Auktion: Medlemmer og klubbens materiale.

Søndag den 10. februar
Samlermesse i Fritidscentret Vestergade 15, 8900 Randers

Tirsdag den 12. februar
Vi forsøger os igen med alternativ placering af medlemmer. 
Auktion: Medlemmer og klubbens materiale

Tirsdag den 26. februar
Auktion med 50 lot alle med en opråbspris på 50 kr. Gæt aftenens omsæt-ning og vind en præmie
Auktion: Kun klubbens materiale

Tirsdag den 12. marts
Foredrag: 2. Del af Hans Schønning’s
“Et exponat af overflødighed”. Fra Kong Frederik den V. til og med Kong Christian den IX’s regeringstid.
Auktion: Medlemmer og klubbens materiale

Tirsdag den 26. Marts
Vi stiller på dette møde 5 salgsborde til rådighed for 5 medlemmer. Vi kører efter først til mølle princippet. Skulle der være medlemmer der ikke får bord vil disse være øverst på listen næste gang.
Der vil ikke blive afholdt auktion på dette møde.

 
Tirsdag den 9. April: Generalforsamling
Dagsordenen ser ifølge klubbens vedtægter sådan ud.
1.    Valg af dirigent
2.    Formandens beretning om aktiviteter I det forløbne år.
3.    Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
4.    Fastlæggelse af kontingent.
5.    Valg af formand for 1 år.
6.    Valg af bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode. I ulige årstal vælges 3 medlemmer - I lige årstal vælges 2 medlemmer.
7.    Valg af 2 suppleanter for 1. år
8.    Valg af 2 revisorer for 1. År
9.    Valg af 2 revisorsuppleant for 1. År
10.    Forslag fra bestyrelsen
11.    Forslag fra medlemmer
12.    Eventuelt

Tirsdag den 23. april
Foredrag: Søren Chr. Jensen.
"Tordendragens Rige" - landet man ikke må samle på.
Auktion: Medlemmer og klubbens materiale

Tirsdag den 7. maj
Almindeligt klubmøde og bytteaften
Auktion: Medlemmer og klubbens materiale.

Tirsdag den 21. Maj
Vi ønsker hinanden god sommer med en quiz. Hvad bliver det mon denne gang?
Auktion:  Medlemmer og klubbens materiale

Vi ses efter sommerferien tirsdag den 27. aug 2019